นโยบายความเป็นส่วนตัว

คำชี้แจงว่าด้วยความเป็นส่วนตัว

ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564

บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  (ประกอบธุรกิจในฐานะ ไมเนอร์ สมาร์ท คิดส์ ) เคารพความเป็นส่วนตัวของท่านและมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน คำชี้แจงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้จะแจ้งให้ท่านทราบถึงวิธีการที่เราใช้ในการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านใช้บริการหรือเข้าเว็บไซต์ของเรา โดยจะแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่านและการคุ้มครองตามกฎหมาย เพื่อการปฏิบัติตามคำชี้แจงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้ ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับบุคคลที่สามารถใช้ระบุตัวบุคคลนั้นได้

ท่านจำเป็นต้องอ่านคำชี้แจงนี้ร่วมกับคำชี้แจงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวอื่นใด (ถ้ามี) ที่เราอาจจัดทำขึ้นในบางสถานการณ์ เมื่อเรามีการเก็บรวบรวม หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้ท่านตระหนักถึงวิธีการและเหตุผลที่เราใช้ข้อมูลของท่าน คำชี้แจงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้มีขึ้นสำหรับ ไมเนอร์ สมาร์ท คิดส์ โดยมีผลเหนือคำประกาศและนโยบายความเป็นส่วนตัวอื่น ๆ (ถ้ามี) ซึ่งมีอยู่ก่อนวันประกาศใช้คำชี้แจงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้

คำชี้แจงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้อยู่ในรูปแบบเป็นชั้น ๆ (layered format) เพื่อให้ท่านสามารถคลิกผ่านไปยังเฉพาะจุดตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

1. ผู้ควบคุมข้อมูล

2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

4. ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับท่าน

5. บุคคลที่เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

6. การโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ

7. การเก็บรักษาข้อมูล

8. สิทธิของท่าน

9. รายละเอียดสำหรับติดต่อเรา

10. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

11. คุกกี้ (Cookies)

12. ความรับผิด

13. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้

1. ผู้ควบคุมข้อมูล คำชี้แจงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้ออกในนามของ บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้บริหาร ไมเนอร์ สมาร์ท คิดส์  บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนและประกอบกิจการอยู่ภายใต้กฎหมายไทย โดยมีที่อยู่จดทะเบียนที่ เลขที่ 88 อาคารเดอะปาร์ค ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่าบริษัท” “เรา” “พวกเราหรือของเรา”)

เว็บไซต์นี้อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ ปลั๊กอินและแอปพลิเคชันของบุคคลภายนอก การคลิกลิงก์เหล่านั้นหรือเปิดใช้งานการเชื่อมต่อเหล่านั้นอาจทำให้บุคคลภายนอกสามารถเก็บรวบรวมหรือแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับท่านได้ เราไม่ได้ควบคุมเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกเหล่านี้และจะไม่รับผิดชอบต่อคำชี้แจงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของพวกเขา เมื่อท่านออกจากเว็บไซต์ เราขอแนะนำให้ท่านอ่านคำชี้แจงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของทุกเว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชม

2.วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน คำชี้แจงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้ยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่เราเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านการใช้งานเว็บไซต์นี้และบริการอื่นๆ (ทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ เช่น ร้านค้า และคอลเซ็นเตอร์ของเรา เป็นต้น) (“บริการ”) ซึ่งทำให้ท่านเข้าถึงคำชี้แจงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้รวมถึงข้อมูลใดๆที่ท่านอาจให้เมื่อท่านใช้บริการดังต่อไปนี้ของเรา

 • บริการออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ที่บริษัทเป็นเจ้าของหรือควบคุมโดยบริษัท เว็บและแอปพลิเคชันมือถือ หน้าเพจโซเชียลมีเดีย ข้อความอีเมลในรูปแบบ HTML หรือ
 • การปฏิสัมพันธ์แบบออฟไลน์ เมื่อท่านลงทะเบียนทำกิจกรรมของไมเนอร์ สมาร์ท คิดส์และอีเวนท์ใดๆผ่านช่องทางแบบออฟไลน์ที่เรามีอยู่ หรือผ่านการปฏิสัมพันธ์แบบออฟไลน์อื่น ๆ

เราใช้วิธีการที่แตกต่างกันในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้

 • การมีปฏิสัมพันธ์โดยตรง ท่านสามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับเราโดยกรอกแบบฟอร์มหรือติดต่อกับเราทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ อีเมล หรืออื่นๆ รวมถึงเมื่อท่านโทรศัพท์ผ่านคอลเซ็นเตอร์, ใช้บริการของเรา ติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริการของเรา หรือร้องเรียน ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ทางออนไลน์ เมื่อท่านเข้าร่วมตอบแบบสำรวจ การแข่งขัน หรือข้อเสนอส่งเสริมการขาย เราจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลแบบออฟไลน์เมื่อท่านใช้หรือเยี่ยมชมช่องทางแบบออฟไลน์ที่เรามีอยู่
 • เทคโนโลยีหรือการมีปฏิสัมพันธ์แบบอัตโนมัติ เมื่อท่านมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์ของเรา เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลทางเทคนิค (Technical Data) เกี่ยวกับอุปกรณ์ การเรียกดู และรูปแบบของท่านโดยอัตโนมัติ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนี้โดยใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำชี้แจงเกี่ยวกับคุกกี้ของเรา [ลิงก์] สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
 • บุคคลภายนอกหรือแหล่งข้อมูลสาธารณะ เราจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านจากบุคคลภายนอกและแหล่งข้อมูลสาธารณะต่าง ๆ รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจ และโซเชียลมีเดีย

3.วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุในคำชี้แจงนี้และจะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับของประเทศไทยอยู่เสมอ ในกรณีต่อไปนี้

 • เมื่อเราได้รับความยินยอมจากท่าน สำหรับกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องขอความยินยอม
 • เพื่อดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญาหรือเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่านและบริษัท
 • เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัท
 • เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล (ถ้ามี)

เราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตหรือที่กำหนดภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

 • เพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่มีกับท่าน เมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อใช้บริการวิเคราะห์ลายพิมพ์นิ้วมือซึ่งบริการโดยไมเนอร์ สมาร์ท คิดส์, Highlights และสัมนาต่างๆ ขั้นตอนการยืนยันผู้ใช้งาน การปรับปรุงข้อมูลของท่านให้ทันสมัยตามที่ท่านร้องขอ                    การจัดทำคำสั่งซื้อทางออนไลน์และออฟไลน์ขั้นตอนการชำระเงินการสนับสนุนทางการเงินการจัดเก็บหนี้และบริการหลังการขายกิจกรรมแคมเปญต่างๆทางออนไลน์และออฟไลน์การเข้าใช้ไซต์และบริการของท่านผ่านช่องทางต่างๆทั้งออนไลน์และออฟไลน์
 • เพื่อตอบคำถามของท่านที่มีต่อฝ่ายบริการลูกค้า ดำเนินการตามข้อร้องเรียนที่ท่านได้แจ้งกับเรา หรือกระทำการใดๆ เพื่อตอบสนองการสอบถามของท่านหรือกิจกรรมอื่นใดบนไซต์ หรือทางแพลตฟอร์มบริการลูกค้าอื่นใด
 • สื่อสารกับท่านผ่านทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ อีเมล และโซเชียลมีเดีย เกี่ยวกับคำสั่งซื้อหรือการซื้อ การใช้บริการของท่าน การเข้าร่วมบัญชีและโปรแกรมของท่าน กิจกรรมแคมเปญต่างๆ ที่ท่านได้เข้าร่วมและคำร้องขอข้อมูลของท่าน
 • แจ้งข้อมูลข่าวสารและสื่อสารกับท่านผ่านทางอีเมล ผ่านทางไซต์ของเรา และช่องทางออนไลน์อื่นๆ เกี่ยวกับแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ ภายใต้การคุ้มครองของ ไมเนอร์ สมาร์ท คิดส์ ข่าวสาร และกิจกรรมของเรา และเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ และรายการส่งเสริมการขายต่างๆ ของเราภายใต้การคุ้มครองของ ไมเนอร์ สมาร์ท คิดส์ รวมถึงข้อเสนอของแบรนด์ร่วม และข้อเสนอของกลุ่มบริษัท และพันธมิตรทางธุรกิจ
 • ทำการตลาดและการส่งเสริมการขายเฉพาะบุคคล ตลอดจนการจัดทำคอนเท้นต์เฉพาะบุคคลและปรับปรุงประสบการณ์ด้านลูกค้าดิจิตัลและการเสนอขายให้มีความเหมาะสม รวมถึงการทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าเพื่อนำมาปรับปรุงโปรแกรมด้านการตลาดที่ตั้งเป้าหมายไว้, การจัดทำจดหมายข่าวและการส่งเสริมการขายรวมถึงการวิเคราะห์แนวโน้มการซื้อสินค้าตลอดจนการวิเคราะห์คำสั่งซื้อธุรกรรมรูปแบบการซื้อสินค้ากิจกรรมทางบัญชีและประวัติการจ่ายเงิน
 • ขอคำติชมหรือการเข้าร่วมทำแบบสำรวจ (รวมถึงการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า) วิจัยและ/หรือวิเคราะห์ตลาด เพื่อที่เราจะทำการตรวจสอบ พัฒนา และปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และทดสอบและพัฒนาระบบของเรา และป้องกันการใช้บริการของเราในทางที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม
 • พัฒนาบริการของเราและกระบวนการที่เกี่ยวข้องต่างๆ รวมถึงบริการ การพัฒนา การดำเนินธุรกิจของเรา รวมถึง        การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ
 • เพื่อดำเนินการวางแผน การรายงาน และการคาดการณ์ทางธุรกิจ
 • เพื่อการบริหารความเสี่ยง การกำกับการตรวจสอบ และการบริหารจัดการภายในองค์กร เช่น เพื่อตรวจสอบและป้องกันการทุจริต เพื่อตรวจสอบการขอใช้ระบบสารสนเทศภายในของบริษัท
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ คำสั่ง ข้อกำหนดและหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัท เพื่อรายงานหรือเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการตามกฎหมาย เช่น กรมสรรพากร หรือเมื่อได้รับหมายเรียก หมายอายัดจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ หน่วยงานราชการ ศาล หรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่นๆ เพื่อการสืบสวน สอบสวน ตามกระบวนการทางกฎหมายและกฎระเบียบอื่นใด รวมทั้งเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
 • เพื่อการโอนสิทธิ หน้าที่ และผลประโยชน์ใดๆ ตามสัญญาระหว่างท่านกับบริษัท เช่น การควบรวมกิจการหรือการโอนสัญญา ซึ่งได้กระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย

ในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว บริษัทจะต้องได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องขอความยินยอมโดยชัดแจ้งหากข้อมูลส่วนบุคคลจำเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญาหรือการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัท การไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นนั้นอาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการให้บริการแก่ท่านได้

4.ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับท่าน

เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ จัดเก็บ และโอนข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่างๆ เกี่ยวกับท่านซึ่งเราได้จัดเตรียมไว้ตามวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันดังนี้

 • ข้อมูลติดต่อเช่นอีเมลที่อยู่ทางไปรษณีย์หมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่บ้านหากท่านมีปฏิสัมพันธ์กับเราผ่านทางไซต์ของโซเชียลมีเดียเราอาจเก็บรวบรวมชื่อผู้ใช้และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอื่นๆของท่าน
 • ข้อมูลการยืนยันตัวตนชื่อนามสกุล ส่วนสูง วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทางสัญชาติ อายุ เพศ
 • ข้อมูลการชำระเงิน เช่น รายละเอียดบัญชีธนาคาร ที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงิน ข้อมูลบัตรเดบิตและบัตรเครดิต            ข้อมูลการจ้างงาน เช่น ชื่อตำแหน่งงานและชื่อนายจ้าง เงินเดือนและข้อมูลการประกันภัย
 • เมื่อท่านลงทะเบียนใช้บริการวิเคราะห์ลายพิมพ์นิ้วมือซึ่งบริการโดยไมเนอร์ สมาร์ท คิดส์ เราจะจัดเก็บรวบรวมภาพรอยพิมพ์นิ้วมือ ข้อมูลอีเมลส่วนตัวของท่าน หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่บ้านของท่าน ภาพถ่าย สัญชาติ อายุ หมายเลข           บัตรประจำตัวประชาชนและรายละเอียดบัญชีออนไลน์โพรไฟล์หรือรายละเอียดพาสเวิร์ดและการเข้าร่วมโปรแกรมที่มีกับพันธมิตรทางธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องของท่าน
 • สำเนาการติดต่อของท่านหากท่านติดต่อเรา
 • ความสนใจและความชอบของท่าน คำติชมหรือการตอบแบบสำรวจ
 • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยใช้ระบบโทรทัศน์วงจรปิด และระบบรักษาความปลอดภัยอื่นๆ
 • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานและการปฏิสัมพันธ์ของท่านกับเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียของเรา
 • ข้อมูลตามที่หน่วยงานของรัฐร้องขอเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของเรา และ
 • ภาพถ่ายของท่านในงานกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท

โดยปกติ เราไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษต่อไปนี้เกี่ยวกับท่าน (ซึ่งรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ ความเชื่อทางศาสนาหรือปรัชญา ชีวิตด้านเพศ รสนิยมทางเพศ ความคิดเห็นทางการเมือง การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน และข้อมูลทางพันธุกรรมและข้อมูลชีวมิติ) และเราไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับการพิพากษาลงโทษทางอาญาและความผิดทางอาญา อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลความเชื่อทางศาสนา และ/หรือหมู่โลหิต ตามที่ปรากฎบนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน (ถ้ามี)

5.บุคคลที่เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เป้าหมายของเราคือพัฒนาประสบการณ์การซื้อสินค้าของท่านและในการดำเนินการดังกล่าวเราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลต่อไปนี้

 • กลุ่มบริษัท

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านระหว่างกลุ่มบริษัทของเรา เพื่อติดต่อสื่อสารทางการตลาด ให้บริการที่ท่านร้องขอ (รวมถึงบริการลูกค้า) และการตรวจสอบภายใน (การตรวจสอบบัญชี/การปฏิบัติตามข้อกำหนด)

 • ผู้ให้บริการ

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้ให้บริการภายนอกซึ่งให้บริการประมวลผลข้อมูลแก่เรา เช่น การวิเคราะห์ลายพิมพ์นิ้วมือ การดำเนินการด้านบัตรเครดิตและการชำระเงิน การจัดเก็บหนี้ เพื่อให้ความสะดวกแก่การจัดส่งผลิตภัณฑ์ของเราและการให้บริการออนไลน์ และการโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของท่าน ผู้ให้บริการภายนอกของเราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นในการดำเนินการดังกล่าวเท่านั้น ผู้ให้บริการภายนอกไม่ได้รับอนุญาตให้แบ่งปันหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่น

 • พันธมิตรทางธุรกิจ

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งเราอาจตกลงร่วมมือในการเสนอผลิตภัณฑ์และบริการร่วมกัน ท่านจะทราบได้ว่าเมื่อใดพันธมิตรทางธุรกิจซึ่งเป็นบุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านร้องขอ เนื่องจากชื่อของพันธมิตรทางธุรกิจซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจะปรากฏอยู่ โดยอาจปรากฏลำพังหรือควบคู่กับชื่อของเรา หากท่านเลือกที่จะรับบริการทางเลือกเหล่านี้ เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับพันธมิตรทางธุรกิจเหล่านี้ ตัวอย่างของพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น บริษัท ไฮไลท์ ฟอร์ ชิลเดร็น (Highlights for Children Inc) นอกจากนี้เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังพันธมิตรทางธุรกิจของเราเช่นธนาคารผู้ให้บริการโทรคมนาคมผู้ค้าปลีกธุรกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผู้ซึ่งเราอาจตกลงร่วมมือในการเสนอผลิตภัณฑ์และบริการร่วมกันหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการของพวกเขาเหล่านั้นอาจถูกเสนอแก่ท่านการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลลักษณะนี้จะถูกควบคุมโดยคำชี้แจงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกและไม่ใช่คำชี้แจงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

 • ไซต์เครือข่ายสังคม

เราอนุญาตให้ท่านเข้าสู่ระบบบนไซต์และแพลตฟอร์มของเราโดยไม่จำเป็นต้องกรอกฟอร์ม หากท่านเข้าสู่ระบบโดยใช้ระบบล็อคอินเครือข่ายสังคม ถือว่าท่านได้อนุญาตอย่างชัดแจ้ง ให้เราเข้าถึงและจัดเก็บข้อมูลสาธารณะบนบัญชีเครือข่ายสังคมของท่าน (เช่น เฟสบุ๊ก กูเกิ้ล อินสตาแกรม เป็นต้น) เช่นเดียวกับข้อมูลอื่นๆที่ถูกกล่าวถึงในระหว่างการใช้งานระบบล็อคอินเครือข่ายสังคมนอกจากนี้เราอาจแจ้งอีเมลของท่านกับเครือข่ายสังคมด้วยเพื่อระบุตัวตนว่าท่านเป็นผู้ใช้ของเครือข่ายสังคมดังกล่าวแล้วหรือไม่และเพื่อโฆษณาที่เกี่ยวข้องเฉพาะบุคคลบนบัญชีเครือข่ายสังคมของท่านหากเหมาะสม

 • บุคคลภายนอกตามที่กฎหมายกำหนด

ในบางสถานการณ์ เราอาจถูกกำหนดให้เปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ ซึ่งรวมถึง หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ศาล ผู้ควบคุม หรือหน่วยงานราชการใดๆ

 • ผู้ให้คำปรึกษา

ผู้ให้คำปรึกษา รวมถึง ทนายความ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และผู้ตรวจสอบ ซึ่งช่วยในการดำเนินธุรกิจของเรา และ        การยกขึ้นต่อสู้หรือการอ้างสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายใดๆ

 • การปรับโครงสร้างธุรกิจ

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีมีการขาย การโอนสิทธิ หรือการโอนกิจการของเราหรือการส่งต่อบริการไปยังผู้ให้บริการอีกราย เราจะขอความยินยอมจากท่านหากกฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด

เรามีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมสำหรับการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว โดยเป็นไปตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด เพื่อห้ามมิให้บุคคลภายนอกใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว และเพื่อรักษาความปลอดภัยและความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ข้างต้น เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกโดยปราศจากความยินยอมของท่าน

6.การโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอกหรือเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในประเทศมาเลเซียและประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งประเทศปลายทางอาจจะมี หรือไม่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับที่เท่ากันกับประเทศไทย เมื่อใดก็ตามที่เราโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทยที่ใช้บังคับ และจะทำให้แน่ใจว่าข้อมูลนั้นจะได้รับความคุ้มครองในระดับใกล้เคียงกันโดยการใช้มาตรการป้องกันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 • ในกรณีที่เราใช้ผู้ให้บริการบางราย เราอาจใช้สัญญาจำเพาะที่มีมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมสามารถบังคับตามสิทธิของเจ้าของข้อมูลได้ รวมทั้งมีมาตรการเยียวยาทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด
 • เราจะอาศัยความยินยอมของท่านและระเบียบข้อบังคับอื่นๆที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด

โปรดติดต่อเราหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลไกเจาะจงที่เราใช้เมื่อโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

7.การเก็บรักษาข้อมูล เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเท่าที่จำเป็นตามความเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เราเก็บรวบรวมไว้ รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย กฎระเบียบ ภาษี การบัญชี หรือการรายงานเราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลานานขึ้นในกรณีที่มีการร้องเรียน หรือหากเราเชื่ออย่างมีเหตุผลว่ามีความเป็นไปได้ว่าจะมีการดำเนินคดีในส่วนที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเรากับท่าน ในการกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล เราจะพิจารณาปริมาณ ลักษณะและความอ่อนไหวของข้อมูลส่วนบุคคล ความเสี่ยงที่อาจเกิดอันตรายจากการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน วัตถุประสงค์ที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและเราสามารถบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านั้นได้ด้วยวิธีการอื่นหรือไม่ และข้อกำหนดทางกฎหมาย กฎระเบียบ ภาษี การบัญชี หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับของประเทศที่เกี่ยวข้อง เราขอแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับระยะเวลาเก็บรักษาดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลภายใต้เหตุผลอันชอบด้วยกฎหมายของความสัมพันธ์ตามสัญญา จะถูกเก็บไว้ตลอดระยะเวลาของความสัมพันธ์ตามสัญญา และเมื่อความสัมพันธ์ตามสัญญานั้นสิ้นสุดลงจะถูกเก็บไว้จนกระทั่งความรับผิดชอบของทั้งสองฝ่ายสิ้นสุดลง
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลภายใต้เหตุผลอันชอบด้วยกฎหมายของหน้าที่ตามกฎหมาย จะถูกเก็บไว้จนกว่าจะเสร็จสิ้นหน้าที่นี้
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลภายใต้เหตุผลอันชอบด้วยกฎหมายเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย จะถูกเก็บไว้จนกว่าประโยชน์นี้จะสิ้นสุดลง
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เกี่ยวข้องในการประมวลผลภายใต้เหตุผลอันชอบด้วยกฎหมายตามการได้รับความยินยอมจนกว่าความยินยอมนั้นจะถูกเพิกถอน ในกรณีของการสื่อสารทางการตลาดท่านสามารถเลือกไม่ให้มีการประมวลผลโดยอาศัยวิธีการที่ระบุไว้ในการสื่อสารแต่ละครั้ง

ภายหลังจากนั้น เราจะนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากบรรดาระบบและบันทึกของเรา และ/หรือดำเนินการทำข้อมูลให้เป็นนิรนามอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นสามารถระบุตัวตนของท่านได้

รายละเอียดระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในแง่มุมต่างๆ มีระบุอยู่ในคำชี้แจงว่าด้วยการเก็บรักษาของเรา ซึ่งท่านสามารถขอจากเราได้โดยติดต่อเรา

8.สิทธิของท่าน ในบางสถานการณ์ ท่านมีสิทธิภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 • การขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

การขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (โดยทั่วไปเรียกว่าการขอเข้าถึงข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล”)  ซึ่งจะช่วยให้ท่านได้รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับท่านและตรวจสอบว่าเราประมวลผลข้อมูลดังกล่าวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

 • การขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับท่าน

การขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับท่าน ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลใดๆ ที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับท่าน แต่เราอาจต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใหม่ที่ท่านให้กับเรา

 • การขอลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

การขอลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถขอให้เราลบหรือทิ้งข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่ไม่มีเหตุผลอันควรที่เราจะประมวลผลข้อมูลนั้นต่อไป นอกจากนี้ท่านยังมีสิทธิขอให้เราลบหรือทิ้งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่ท่านใช้สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลได้สำเร็จ (โปรดดูด้านล่าง) ในกรณีที่เราอาจประมวลผลข้อมูลของท่านโดยผิดกฎหมาย หรือในกรณีที่เราจำเป็นต้องลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าเราอาจไม่สามารถปฏิบัติตามคำร้องขอให้ลบข้อมูลของท่านได้เสมอไปเนื่องด้วยเหตุผลทางกฎหมายที่เฉพาะเจาะจง โดยจะมีการแจ้งให้ท่านทราบหากเป็นไปได้เมื่อท่านได้ทำการร้องขอเข้ามา

 • การคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

การคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยที่เราอาศัยประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย(หรือของบุคคลภายนอก) และมีบางอย่างเกี่ยวกับสถานการณ์นั้นๆ ของท่านซึ่งทำให้ท่านต้องการคัดค้านการประมวลผลบนพื้นฐานนี้ เนื่องจากท่านรู้สึกว่าการประมวลผลนั้นกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของท่าน นอกจากนี้ท่านยังมีสิทธิคัดค้านการที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการตลาดขายตรง ในบางกรณีเราอาจแสดงให้เห็นว่าเรามีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่จะประมวลผลข้อมูลของท่านซึ่งสำคัญกว่าสิทธิและเสรีภาพของท่าน

 • การขอให้จำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

การขอให้จำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถขอให้เราระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในสถานการณ์ต่อไปนี้

1. หากท่านต้องการให้เราสร้างความถูกต้องของข้อมูล

2. ในกรณีที่การใช้ข้อมูลของเราผิดกฎหมายแต่ท่านไม่ต้องการให้เราลบข้อมูลนั้น

3. ในกรณีที่ท่านต้องการให้เราเก็บข้อมูลไว้แม้ว่าเราจะไม่ต้องการข้อมูลอีกต่อไปเนื่องจากท่านจำเป็นต้องใช้เพื่อตั้งใช้หรือต่อสู้การเรียกร้องทางกฎหมาย

4. ท่านได้คัดค้านการที่เราใช้ข้อมูลของท่าน แต่เราจำเป็นต้องตรวจสอบว่าเรามีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการใช้ข้อมูลดังกล่าวที่สำคัญกว่าหรือไม่

 • การร้องขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

การร้องขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับท่านหรือบุคคลภายนอก เราจะจัดเตรียมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับท่านหรือบุคคลภายนอกที่ท่านได้เลือกในรูปแบบที่มีโครงสร้างใช้กันทั่วไปและอ่านได้โดยเครื่อง โปรดทราบว่าสิทธินี้ใช้กับข้อมูลอัตโนมัติที่ท่านได้ให้ความยินยอมในตอนแรกให้เราใช้หรือโดยที่เราใช้ข้อมูลเพื่อทำสัญญากับท่าน

 • การขอถอนความยินยอม

การขอถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ โดยที่เราอาศัยความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตามการดำเนินการนี้จะไม่ส่งผลต่อความชอบด้วยกฎหมายของการประมวลผลใดๆ ที่มีการดำเนินการก่อนที่ท่านจะถอนความยินยอมของท่าน ทั้งนี้ หากท่านถอนความยินยอม เราอาจไม่สามารถให้การบริการบางอย่างแก่ท่านได้ โดยเราจะแจ้งให้ท่านทราบในกรณีดังกล่าวเมื่อท่านถอนความยินยอมของท่าน หากท่านไม่ต้องการรับอีเมลเกี่ยวกับการตลาดอีกต่อไป ท่านสามารถเลือกไม่รับได้โดยติดต่อเราหรือทำตามคำแนะนำในอีเมลใดๆ ที่ท่านได้รับจากเรา

 •   สิทธิในการร้องเรียน

ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อ      บริษัทฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าวได้

สิ่งที่เราอาจต้องขอจากท่าน

เราอาจต้องขอข้อมูลเฉพาะจากท่านเพื่อช่วยให้เราสามารถยืนยันตัวตนของท่านและรับรองสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (หรือในการใช้สิทธิอื่นๆ ของท่าน) ทั้งนี้ เป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลใดๆ ที่ไม่มีสิทธิได้รับ นอกจากนี้เราอาจติดต่อท่านเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำขอของท่านเพื่อให้          การตอบกลับของเราเร็วขึ้น

ท่านไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (หรือในการใช้สิทธิอื่นใด) อย่างไรก็ตาม เราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการที่สมเหตุสมผลหากคำขอของท่านไม่มีมูลความจริง ซ้ำซ้อน หรือมากเกินไป หรือเราอาจปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำขอของท่านในสถานการณ์เหล่านี้และเราจะระบุเหตุผลในการปฏิเสธ

การจำกัดเวลาในการตอบกลับ

เราพยายามตอบคำขอที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดภายในหนึ่งเดือนหรือภายในกรอบระยะเวลาตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่ใช้บังคับกำหนด ในบางครั้งเราอาจใช้เวลานานกว่าหนึ่งเดือนหากคำขอของท่านมีความซับซ้อนเป็นพิเศษหรือท่านได้ส่งคำร้องขอเป็นจำนวนมาก ในกรณีนี้เราจะแจ้งให้ท่านทราบ

9.ติดต่อเรา

หากท่านต้องการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ข้างต้น กรุณาติดต่อเรา ทางไปรษณีย์: เลขที่ 88 อาคารเดอะปาร์ค ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

ทางอีเมล: privacy.lifestyle@minor.com

หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับคำชี้แจงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือวิธีการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเรา กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทางอีเมล dpo@minor.com

10.การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เราได้วางมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสูญหายโดยไม่ได้ตั้งใจถูกใช้หรือเข้าถึงด้วยวิธีที่ไม่ได้รับอนุญาตเปลี่ยนแปลงหรือเปิดเผยนอกจากนี้เราจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เฉพาะลูกจ้างตัวแทนผู้รับจ้างและบุคคลภายนอกอื่นๆที่จำเป็นต้องทราบโดยพวกเขาจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามคำสั่งของเราเท่านั้นและพวกเขามีหน้าที่ในการรักษาความลับเราได้จัดให้มีขั้นตอนในการจัดการกับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นที่น่าสงสัยและจะแจ้งให้ท่านและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องทราบถึงการละเมิดหากเราจำเป็นต้องทำตามกฎหมาย

11.คุกกี้ (Cookies) เราใช้คุกกี้ (ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่เก็บไว้ในเบราว์เซอร์ของท่าน) และเทคนิคอื่น ๆ เช่น เว็บบีคอน (web beacons) (ไฟล์รูปภาพขนาดเล็กที่ชัดเจนซึ่งใช้ติดตามการเคลื่อนไหวของท่านบนเว็บไซต์ของเรา) ข้อมูลเหล่านี้รวบรวมข้อมูลที่บอกเราว่าท่านใช้เว็บไซต์และบริการที่เกี่ยวข้องกับเว็บของเราอย่างไร เราใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อรวบรวมรายงานทางสถิติเกี่ยวกับกิจกรรมบนเว็บไซต์

การใช้คุกกี้ช่วยให้เว็บไซต์ของเรามีความเกี่ยวข้องกับความสนใจและความต้องการของท่าน เราอาจใช้คุกกี้ถาวร (persistent cookie) (คุกกี้ที่ยังคงเชื่อมโยงกับเบราว์เซอร์ของท่าน) เพื่อบันทึกรายละเอียดของท่าน เพื่อให้เราสามารถจดจำท่านได้หากท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราอีกครั้ง

ท่านสามารถเลือกที่จะปฏิเสธคุกกี้หรือตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อแจ้งให้ท่านทราบทุกครั้งที่เว็บไซต์พยายามติดตั้งคุกกี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ โปรดไปที่ www.aboutcookies.org หรือ www.allaboutcookies.org ซึ่งท่านสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการปิดคุกกี้ได้ที่เว็บไซต์ดังกล่าว

ประเภทของคุกกี้ที่เราใช้บนไซต์นี้ ได้แก่

1. คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies): คุกกี้เหล่านี้จำเป็นสำหรับเว็บไซต์ในการทำงานและไม่สามารถปิดการใช้งานได้ในระบบของเรา โดยปกติคุกกี้ประเภทนี้จะถูกตั้งค่าจากการดำเนินการของท่านซึ่งเป็นการขอรับบริการเท่านั้น เช่น การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว การเข้าสู่ระบบหรือการกรอกแบบฟอร์ม ท่านสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านให้ปิดกั้นการใช้งานหรือแจ้งเตือนท่านเกี่ยวกับคุกกี้เหล่านี้ แต่หากกระทำการดังกล่าวบางส่วนของไซต์จะไม่ทำงาน คุกกี้เหล่านี้จะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวตนได้

2. คุกกี้การวิเคราะห์ (Analytics Cookies): เราใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อวิเคราะห์และระบุพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมเว็บของเรา เราจะติดตามที่อยู่ IP บนอุปกรณ์ที่ท่านใช้เพื่อระบุตัวตนของท่านเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา หากเป็นไปได้เราจะรวมข้อมูลพฤติกรรมการใช้เว็บออนไลน์ของท่านกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้เราไว้ก่อนหน้านี้ ข้อมูลนี้จะใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมบนเว็บไซต์ของเราและเพื่อปรับแต่งประสบการณ์ของท่านให้เฉพาะตัว

3. คุกกี้โฆษณา (Advertising Cookies): คุกกี้เหล่านี้อาจถูกตั้งผ่านไซต์ของเราโดยพันธมิตรโฆษณาของเรา โดยบริษัทเหล่านั้นสามารถใช้และแบ่งปันคุกกี้เหล่านั้นเพื่อสร้างโพรไฟล์ที่ท่านสนใจและแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องบนไซต์อื่นๆ ให้ท่านเห็น ข้อมูลนี้อ้างอิงจากการระบุเบราว์เซอร์และอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตของท่านโดยไม่ซ้ำกัน หากท่านไม่อนุญาตให้ใช้งานคุกกี้เหล่านี้ ท่านจะพบกับโฆษณาที่ตรงเป้าหมายน้อยลง

4. คุกกี้การมีส่วนร่วม (Engagement Cookies): คุกกี้เหล่านี้ใช้เพื่อเพิ่มการทำงานให้กับไซต์และอาจส่งผลต่อประสบการณ์ของท่านหากปิดการใช้งานอยู่ คุกกี้เหล่านี้จะใช้เพื่อให้วิทเจ็ท (widget) การปรับปรุงสำหรับระบบตอบกลับอัตโนมัติสามารถให้การสนับสนุนลูกค้า หรือให้วิทเจ็ท (widget) การแจ้งเตือนสามารถดึงดูดความสนใจของท่านไปยังข้อเสนอใหม่และพิเศษ คุกกี้เหล่านี้อาจติดตามการเดินทางของลูกค้าของคุณเพื่อปรับแต่งการสนับสนุนและการส่งข้อความที่ได้รับให้เฉพาะตัว

หากท่านต้องการปิดกั้นการใช้งานคุกกี้ โปรดไปที่

 • Google AdWords – http://www.google.com/settings/ads
 • Facebook Pixel – ท่านสามารถปิดใช้งานคุกกี้หรือเทคโนโลยีที่คล้ายกันเหล่านี้ผ่านการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน
 • การโฆษณาบน Twitter – ท่านสามารถปิดการใช้งานโฆษณาที่ปรับแต่งได้ผ่านการตั้งค่า Twitter ของท่านโดยไปที่ส่วนเนื้อหาโปรโมทและการปรับเปลี่ยนในแบบของท่าน
 • Google Analytics – ท่านสามารถปิดใช้งานคุกกี้เหล่านี้ผ่านการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน หรือโดยการดาวน์โหลดโปรแกรมเสริมของเบราว์เซอร์ที่ https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

ท่านสามารถปิดใช้งานคุกกี้เหล่านี้ผ่านการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านหรือเปลี่ยนการตั้งค่าคุกกี้ของท่าน

12.ความรับผิด หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกแก่บริษัท ท่านรับรองว่าท่านได้รับอนุญาตให้มอบข้อมูลของพวกเขาเหล่านั้นให้แก่บริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในคำชี้แจงฉบับนี้ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลที่ได้ให้ไว้ที่เป็นเท็จหรือไม่ถูกต้องและต่อความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดกับบริษัท หรือกับบุคคลภายนอก

เว็บไซต์ของเรามีไว้สำหรับบุคคลที่มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบ (20) ปีบริบูรณ์เท่านั้น หากท่านเป็นบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ (“ผู้เยาว์”) หรือเป็นบุคคลที่ไม่มีความสามารถในทางกฎหมายในการให้ความยินยอม ท่านยืนยันว่าได้รับความยินยอม (โดยเป็นกรณีๆ ไป) จากบุคคลต่อไปนี้

) ผู้แทนโดยชอบธรรมที่มีอำนาจกระทำแทนผู้เยาว์ เมื่อผู้เยาว์ยังไม่มีสิทธิในการดำเนินการเพียงลำพัง หรือเมื่อผู้เยาว์มีอายุไม่เกิน 10 ปี

)ผู้อนุบาลเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนเจ้าของข้อมูลซึ่งเป็นบุคคลไร้ความสามารถ

) ผู้พิทักษ์เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนเจ้าของข้อมูลซึ่งเป็นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ

13.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวนี้ เรามีการทบทวนคำชี้แจงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของเราอย่างสม่ำเสมอ ที่ด้านบนสุดของหน้านี้ท่านจะเห็นวันที่ที่มีการแก้ไขคำชี้แจงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวครั้งล่าสุดและยังเป็นวันที่การเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้ การใช้บริการของท่านหลังจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้หมายความว่าท่านยอมรับคำชี้แจงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไข หากท่านต้องการตรวจสอบเวอร์ชันของคำชี้แจงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวฉบับที่มีผลบังคับใช้ก่อนการแก้ไขในครั้งนี้ โปรดติดต่อเราที่ privacy.lifestyle@minor.com

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอม ให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save